KTB เร่งตรวจสอบผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” ซ้ำซ้อน-เกินวงเงิน

ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งปิดระบบการใช้สิทธิโครงการเราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชั่วคราวประมาณ 5 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามโครงการเราชนะเป็นวันแรก พบว่าระบบการใช้สิทธิขัดข้อง ในส่วนของระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน และระบบ EDC โดยพบความผิดปกติจากการทำรายการที่ซ้ำซ้อนกันได้ จำนวนประมาณ 25,000 คน ไม่ถึง 0.7% ของจำนวนผู้ใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีการใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิรวมประมาณ 17 ล้านบาท หรือเกือบ 0.7% ของยอดใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน ธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบและแยกแยะรายการที่ผิดปกติ โดยจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ร้านค้าในส่วนที่มีการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขโครงการฯก่อน ส่วนรายการที่เป็นการใช้จ่ายไม่ตรงตามสิทธิ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางกลุ่มมีการใช้จ่ายซ้ำซ้อนกัน จนเกินวงเงินจากสิทธิที่ได้รับในโครงการเราชนะ ซึ่งเท่ากับเป็นการใช้วงเงินตามสิทธิที่ได้รับล่วงหน้านั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง และปรับปรุงการใช้สิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและร้านค้าต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top