ดิทโต้ เล็งขาย IPO-เข้าเทรดกลางปี 64 หนุนขยายธุรกิจหลังได้อานิสงส์ WFH

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล (Document & Data Management Solution) คาดว่าจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยได้ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้นในราวกลางปี 64 เพื่อระดมทุนรองรับการขยายงาน

ทั้งนี้ หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.63 ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆ ปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นรูปแบบ Work from Home เพื่อดูแลพนักงาน ช่วยลดการเดินทางและร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการทำงานในรูปแบบดังกล่าวอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลมาสู่รูปแบบดิจิทัลในระบบ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่สามารถรองรับข้อมูลได้เป็นจำนวนมหาศาล หรือจัดเก็บไว้ในระบบจัดการข้อมูลของแต่ละองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารดิจิทัลได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบเรียลไทม์

ปัจจุบันจึงมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารแบบครบวงจร โดยการสร้างระบบศูนย์กลางจัดเก็บเอกสารและฐานข้อมูลของแต่ละองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ ได้พร้อมกัน และนำฐานข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้วิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการเข้าถึงเอกสารดิจิทัล ติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย ลดต้นทุน ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารและลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ

ขณะที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีบริการครอบคลุมตั้งแต่การแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษสู่เอกสารดิจิทัล (Document Digitization) จัดระบบและแบ่งแยกประเภทเอกสารเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย รวมถึงจัดเก็บไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในองค์กร (ECM: Enterprise Content Management และ DMS: Document Management System) หรือสามารถจัดเก็บในระบบคลาวด์ เพื่อให้สามารถนำเอกสารไปใช้งานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการจำหน่ายซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Solution) เช่น ระบบจัดการเอกสารเป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ ระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับจัดการข้อมูลในองค์กรและซอฟท์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ให้บริการโครงการระบบบริหารจัดการเอกสารที่พัฒนาหรือปรับแต่งฟังก์ชันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย

ตลอดจนมีบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ จำหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษและอะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และบริการอื่นๆ จำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีและสินค้าอื่นๆ เป็นตัวแทนจำหน่ายและอุปกรณ์และระบบไดรฟ์ทรูแบรนด์ HME หนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของโลก พร้อมให้บริการซ่อมบำรุง และให้บริการระบบจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sales หรือ POS)

บริษัทได้พัฒนาการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมถึงการออกแบบและให้บริการจัดทำเอกสารประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเข้าไปดำเนินการแปลงจากเอกสารกระดาษ เป็นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการสแกนเป็นไฟล์เอกสารและไฟล์มัลติมีเดีย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงได้ตามต้องการ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถสืบค้นและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดงบประมาณในการขยายพื้นที่จัดเก็บเอกสารและทรัพยากรต่าง ๆ โดยมีการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริงเพื่อให้การสืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูลมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ

“ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าที่ใช้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลสู่ดิจิทัล ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายราย และคาดว่าจากความต้องการการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และการปรับรูปแบบการทำงานเป็น Work from Home จะทำให้เกิดความต้องการใช้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นายฐกร กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top