ครม.เคาะมาตรการแจกเงินช่วยผู้ประกันตนผ่าน “ม.33 เรารักกัน” วันนี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลื่อนการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้มาเป็นวันนี้แทน เนื่องจากติดการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยวาระที่น่าสนใจวันนี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ของประกันสังคม โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเยียวยาได้คนละ 4,000 บาท และมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 9.2 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท โดยกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

นอกจากนี้ จับตาว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3.5 ล้านคน หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ทบทวนการให้ความช่วยเหลือลดการจ่ายเงินสมทบลง 40% ของฐานเงินสมทบที่จ่ายในแต่ละทางเลือก เป็นระยะเวลา 6 เดือน เช่น ถ้าจ่าย 100 บาท เหลือจ่ายแค่ 60 บาท

กระทรวงการคลัง เสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 62/63

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้พัดลมหม้อหุงข้าวและหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ. ศ. 2555

สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรายงานเรื่องเสนอการดำเนินการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2563 และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , , , , ,