SPCG จับมือ PEA ENCOM เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์ในเขต EEC

นางวันดี กุญชยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี (SPCG) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา กรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) และบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (SET Energ) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อศึกษา พัฒนา วิจัย และลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และ พลังงานสำรอง (ระบบกักเก็บพลังาน) เพื่อใช้ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

การร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกัน ศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงานสำหรับการใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ ซึ่งจะทำให้ได้ผลการทดสอบข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และสามารถนำมาปรับปรุงระบบให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังผลักดันต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและสามารถดำเนินในการเชิงพาณิชย์ต่อไป

นางวันดี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการร่วมกัน ศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการพลังงาน สำหรับโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และพลังงานสำรอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) เพื่อใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด คือ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด ฉะเชิงเทรา รวมทั้งในพื้นที่ส่วนขยายในระยะต่อๆ ไป ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าการร่วมมือในการศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นการต่อยอดพลังงานหมุนเวียนและเสาะหาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smar Environment) ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด และพลังงานสำรอง จากระบบกักเก็บพล้งงาน สอดคล้องกับบริบทโลกปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดภาวะโลกร้อน

นางวันดี กล่าวว่า บริษัทจะพยายามรักษารายได้ปีนี้อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-18 ระลอกใหม่ ส่งผลต่อรายได้จากธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในปีนี้ลดลง โดยคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท จากปกติรายได้ส่วนนี้จะอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทต่อปี แต่ก็ยังดีกว่าปี 2563 ซึ่งมีรายได้จากโซลาร์รูฟท็อปเพียง 500 ล้านบาท

ทั้งนี้แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้จากโซลาร์รูฟท็อปลดลง แต่ในปีนี้บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์ม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( EEC) กำลังผลิตรวม 500 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่าง SPCG กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดตั้งบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด โดยเฟสแรกจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 300 เมกะวัตต์ จะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาส 3/2564 หลังจากนั้นจะดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติมให้ครบ 500 เมกะวัตต์ในปี 2569

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 500 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในปี 2564-2569 ในพื้นที่ EEC มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 2.3 หมื่นล้านบาท ทำให้ปีนี้บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวชดเชยรายได้จากโซลาร์รูฟท็อปที่ลดลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , , , , , , ,
Back to Top