WHAUP -เทศบาลตำบลบ้านฉางร่วมมือแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย โดยเฉพาะการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาสองปี และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ Clean Water for Planet ซึ่งสอดรับกับแนวคิด โครงการเมืองอัจฉริยะหรือ “Smart City” ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริหารจัดการน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียและต่อยอดด้วยการนำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวว่า บริษัทพร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้เป็นต้นแบบเมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และสามารถต่อยอด โดยนำน้ำเสียจากชุมชนบ้านฉางที่ผ่านการบำบัดแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำคุณภาพสูง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมของ WHA สามารถนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยเพิ่มแหล่งน้ำทางเลือกที่มีความมั่นคงในพื้นที่เขตอีอีซีและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวอีกด้วย

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA กล่าวว่า การผนึกกำลังกับเทศบาลตำบลบ้านฉางจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการอีอีซี ซึ่งบริษัทพร้อมทำงานร่วมกับเทศบาลและพันธมิตรรายอื่นๆ ในการกำหนดมาตรฐาน เทคนิคและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการและบำบัดน้ำที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“นับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้กับสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งแนวคิดการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากชุมชนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

นางสาวจรีพร กล่าว

WHAUP นำเสนอโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น ระบบการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) และการผลิตน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) สำหรับลูกค้าภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรมอื่นๆ และเขตเทศบาลต่างๆ ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้งบประมาณจำนวน 300 ล้านบาท (เกือบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลงทุนในโครงการ Reclaimed Waterสองแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top