ศบค.เผยวัคซีนโควิดล็อตแรกเตรียมฉีดให้ 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่วานนี้เห็นชอบแผนกระจายวัคซีนจำนวน 200,000 โดสแรกที่จะได้รับในวันที่ 24 ก.พ.64 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุม และ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวม 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร, กทม.(ฝั่งตะวันตก), ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ตาก (อ.แม่สอด), นครปฐม สมุทรสงคราม, ราชบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) และ เชียงใหม่

สำหรับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน

2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว อาทิ

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตร.ม.

3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

สำหรับระยะที่ 2 เมื่อวัคซีนมีมากขึ้น และเพียงพอ จะขยายไปอีก 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในระบะที่ 1, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า, ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิงมัคคุเทศก์ นักกีฬา, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ, ประชาชนทั่วไป, นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพำนักระยะยาว, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

สำหรับระยะที่ 2 เมื่อวัคซีนมีมากขึ้น และเพียงพอ จะขยายไปอีก 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในระบะที่ 1, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า, ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิงมัคคุเทศก์ นักกีฬา, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ, ประชาชนทั่วไป, นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพำนักระยะยาว, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top