PRM ตั้งเป้าปี 64 รายได้โต 10-15% ขยายทุกธุรกิจรองรับดีมานด์ฟื้นตามเศรษฐกิจ

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ.พริมา มารีน (PRM) กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปี 64 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 10-15% โดยมีแผนงานในการขยายธุรกิจในทุกประเภทกลุ่มธุรกิจของ PRM ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปทั้งในและระหว่างประเทศ ธุรกิจเรือขนส่งและกักเก็บหรือ FSU และ ธุรกิจเรือขนส่งและสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลหรือ Offshore เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

พร้อมกันนี้ PRM จะเดินหน้าลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงแสวงหาโอกาสการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

แม้ในปี 63 จะมีปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่จากศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ PRM ที่แข็งแกร่งจากโครงสร้างธุรกิจและประเภทของเรือที่หลากหลาย ตลอดจนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทสามารถปรับแผนเพื่อรองรับการชะลอตัวของอุตสาหกรรม และปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตได้ตามแผน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 63 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,701.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 1,122.5 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยมาจากการปรับกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้เหมาะสมตามอุตสาหกรรม โดยธุรกิจเรือขนส่งและกักเก็บปิโตรเลียมกลางทะเล (FSU) เป็นกลุ่มที่มีอัตราเติบโตโดดเด่น ซี่งมาจากการใช้บริการของเรือจำนวน 8 ลำ การปรับอัตราค่าบริการในกักเก็บและผสมน้ำมันฯ และอัตราการใช้บริการที่เต็ม 100%

ขณะที่กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศ ได้ปรับแนวทางดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเดินทางระหว่างประเทศที่ลดลง โดยมุ่งเน้นรักษาอัตราการใช้เรือภายในกลุ่มฯให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่มากกว่า 90% และบริหารการใช้เรือ Outsource ให้เหมาะสม จึงทำให้ผลการดำเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ยังคงรักษาความสามารถในการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,