DHOUSE เตรียมเปิด 2 โครงการใหม่ใน Q2/64-ลุยธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปี 2564 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมลงทุน 2 โครงการใหม่ คือ โครงการ U Park เตรียมเปิดขายไตรมาส 1/64 และ โครงการแกรนด์บิซ 2 เตรียมเปิดขายโครงการไตรมาส 2/64

ล่าสุดการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ธุรกิจค้าปลีก หรือลงทุนในธุรกิจอื่น โดยเข้าซื้อกิจการบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างรายได้ประจำ อีกทั้งเป็นการกระจายที่มาของรายได้ สร้างโอกาสการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยบริษัทตั้งเป้าปี 64 รายได้ 200 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 50% และอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 20%

ขณะที่ผลประกอบการปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 92.70 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 142.52 ล้านบาท จำนวน 50.10 ล้านบาท หรือลดลง 35.19% และมีกำไรสุทธิ 14.94 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 40.72 ล้านบาท จำนวน 25.78 ล้านบาท หรือลดลง 63.31%

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างชั่วคราว ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันกลับสู่สภาพปกติแล้ว อีกทั้ง บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดสำหรับเตรียมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top