ครม.ไฟเขียว 1,500 ลบ. เสริมสภาพคล่องยาสูบ เหตุรายได้ลดวูบหลังปรับภาษี

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้น (Credit Line) โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft : OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน และรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าแสตมป์ยาสูบและภาระภาษีต่าง ๆ ค่าซื้อใบยาและวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งวงเงินกู้ดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอให้การยาสูบฯ เปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง จากกรณีที่ยอดจำหน่ายบุหรี่ในปีงบประมาณ 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประเมินว่า หากยอดจำหน่ายบุหรี่ลดลง 50% (จำหน่ายได้ 10,058 ล้านมวน) จะส่งผลให้การยาสูบฯ มีเงินสดคงเหลือติดลบ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน

“ที่ผ่านมา รายได้ของ ยสท. ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการบริโภคยาสูบของประชาชนในประเทศ ซึ่งผลให้ยอดจำหน่ายบุหรี่ลดลงต่อเนื่อง”

นายอนุชาระบุ

อนึ่ง มีรายงานว่า ในปี 2563 การยาสูบฯ มีรายได้ลดลงเหลือ 45,430 ล้านบาท จากในปี 62 ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 50,088 ล้านบาท และคาดว่าในปี 64 รายได้จะลดลงไปอีก 50% จากนโยบายรัฐบาลในการลดการบริโภคยาสูบ ซึ่งจะทำให้มีเงินสดคงเหลือเพียง 1,540 ล้านบาท ซึ่งหากหักเงินที่นำส่งคลังแล้วจะทำให้มีเงินสดติดลบ และขาดสภาพคล่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top