สคร.เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นม.ค. 78,337 ลบ. สูงกว่าเป้าหมาย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2564 พบว่า รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือน ม.ค.64 สูงกว่าเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 78,337 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่ ต.ค.63 – ม.ค.64) 34 แห่ง จำนวน 69,599 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% ของแผนเบิกจ่ายสะสมและรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (เดือนม.ค.64) 9 แห่ง จำนวน 8,738 ล้านบาท หรือคิดเป็น 117% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า ในปี 2564 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการวางแผนการเบิกจ่ายที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น และคาดว่าในปี 2564 นี้ รัฐวิสาหกิจจะมีการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังโดย สคร. จะยังคงติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการเบิกจ่ายข้างต้น และเห็นควรมีมาตรการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ทั้งของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ด้าน น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงต้นปี 2564 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top