ก.ล.ต. ไทยร่วมประชุม ASIFMA: 7th EU-Asia Financial Services Dialogue

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า สำนักงานได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 และได้ประสานกับ ASIFMA และ Afore Consulting ในการจัดประชุม EU-Asia Financial Services Dialogue ต่อเนื่องในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว

การจัดประชุม EU-Asia Financial Services Dialogue ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่มีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานกำหนดนโยบาย และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น IOSCO, European Commission (EC), European Securities and Markets Authority (ESMA) รวมทั้ง ภาคเอกชนและผู้ประกอบธุรกิจจากทั้งภูมิภาคยุโรปและเอเชีย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นความท้าทายต่อการพัฒนาตลาดทุน

รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ในหัวข้อ Regulatory Alignment & Deference (การลดความไม่สอดคล้องกันของแนวทางการกำกับดูแลและการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ) และ Use of technology in financial services (การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน) รวมไปถึงการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเงินที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตลาดทุนไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนและทัดเทียมสากล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มี.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top