ครม.พิจารณางบรายจ่ายปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านลบ./ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น กฟผ.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าประชุม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจวันนี้ ที่ประชุมครม.จะพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ตามการเสนอของสำนักงบประมาณ

กระทรวงพลังงาน เสนอขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น แบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหรัฐอเมริกา ด้านความร่วมมือเพื่อป้องกันตอบโต้และตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top