สหภาพยุโรปคุมเข้มส่งออกวัคซีน เพิ่มเกณฑ์ตรวจสอบปลายทาง-ยกเว้นให้ COVAX

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เปิดเผยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสในการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการทบทวนใหม่ โดยนายวาลดิส ดอมบรอฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า การกำหนดเกณฑ์เช่นนี้ไม่ใช่การห้ามมิให้ส่งออกวัคซีน

นายดอมบรอฟสกิสระบุว่า กลไกนี้ใช้สำหรับตรวจสอบการส่งออกวัคซีนที่ผลิตในโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) โดยเฉพาะโรงงานของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนซึ่งมีข้อตกลงการสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้ากับ EU ไว้ก่อนหน้านี้ โดยกลไกที่ได้รับการทบทวนใหม่จะมีการเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมา 2 ประการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนและอัตราส่วน สำหรับใช้ประเมินว่าจะสามารถส่งออกวัคซีนไปยังประเทศนอกเขต EU ได้หรือไม่

เกณฑ์การแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนจะนำมาใช้กับประเทศนอกเขต EU ที่มีกำลังการผลิตในระดับสูง โดยคณะกรรมาธิการฯ และประเทศสมาชิก EU จะตรวจสอบว่าปริมาณการนำเข้าและส่งออกของวัคซีนและสารที่ใช้ทำวัคซีนระหว่าง EU และประเทศปลายทางนั้นเทียบเท่ากันหรือไม่

สำหรับเกณฑ์อัตราส่วนนั้น นายดอมบรอฟสกิสระบุว่าเป็นการหาจุดสมดุลตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมาธิการฯ และประเทศสมาชิกจะคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศปลายทาง รวมไปถึงอัตราการฉีดวัคซีนและจำนวนวัคซีนที่ประเทศนั้นมีอยู่แล้ว

ทั้งนี้ การส่งออกวัคซีนไปยังประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางตามโครงการ COVAX หรือโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระดับนานาชาติ จะได้รับการยกเว้นจากการถูกจำกัดโดยกลไกนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , ,