ACE เผยโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 1-2 เซ็น PPA ขายไฟกับ กฟผ.แล้ว

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (ACE Solar) และบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (BPP) ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 (โรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 1) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 (โรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 2) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามลำดับ

โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 1 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25.00 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 21.50 เมกะวัตต์ กับ กฟผ. แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี และโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 2 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25.00 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 21.50 เมกะวัตต์ กับ กฟผ. แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี โดยทั้ง 2 โครงการ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 1 และโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 2 ข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวม 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 70 เมกะวัตต์

คงเหลือเพียง 1 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ระนอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ซึ่งดำเนินการโดย ACE Solar ที่ยังไม่ได้รับการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยยังอยู่ในขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และขยายกำหนดวัน SCOD กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top