กกต.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรีพรุ่งนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ให้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย

  • ใบแรก บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับเลือกนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้เพียง 1 คน
  • ใบที่ 2 บัตรเลือกตั้งสีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกผู้สมัครได้จำนวน 6 คน

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ด้วยตัวเอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มี.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top