กทม.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมพร้อมมาตรการก่อนเข้าฤดูฝน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งเร่งรัดแผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนั้น ในปี 2564 กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

โดยสำนักการระบายน้ำได้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามแผนการไหลเวียนน้ำ โดยนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำที่ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทานเข้ามาในพื้นที่ เพื่อการเกษตร รวมถึงรักษาระบบนิเวศและเสถียรภาพของคลอง นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตขุดลอกคลอง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อผันน้ำเข้าสู่คลองสาขาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

ส่วนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ได้เตรียมแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยขุดลอกคลอง ลอกท่อระบายน้ำ บำรุงรักษาระบบเครื่องจักรเครื่องกล รวมถึงประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้เตรียมพร้อมปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563/64 ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.เสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.63 เป็นต้นมา พบว่าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม และเขตลาดกระบัง มีประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร จำนวน 22 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 10,072 ไร่ และพบปัญหาน้ำเค็มหนุนสูงในพื้นที่เขตทุ่งครุ เขตบางคอแหลม เขตทวีวัฒนา และเขตบางขุนเทียน มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 6,309 ครัวเรือน พื้นที่ 8,769 ไร่ ซึ่งสำนักงานเขตได้ให้ความช่วยเหลือโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองสายหลักส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ เพื่อลดผลกระทบให้ประชาชน

ขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือฝ่ายจัดการสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 6852

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมแผนรองรับพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดเตรียมยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ รถบรรทุกน้ำประปา รถบรรทุกถังน้ำสแตนเลส และถังน้ำสแตนเลส เพื่อติดตั้งและให้บริการน้ำประปาสำหรับการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้สนับสนุนน้ำประปาพร้อมติดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 10 ใบ ให้กับสำนักงานเขตหนองจอก เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค

พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือหน่วยงาน ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางลดปริมาณการใช้น้ำของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้น้ำจากโรงงานบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำธรรมชาติล้างทำความสะอาดพื้นที่ ถนน ทางเท้า รดน้ำต้นไม้ และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดการสะสมของปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ท่อน้ำประปาไม่ให้รั่วซึม ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะใช้งาน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา หากพบค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ลิตร ให้งดเว้นการนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบ และทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ สำหรับมาตรการรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่บริเวณแนวคลอง เพื่อป้องกันอันตรายจากการโค่นล้มกีดขวางทางน้ำ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำไปกำจัดตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มี.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top