LANNA ขอขยายเวลาลงทุนเหมืองถ่านหินใหม่ของ PKN ในอินโดฯออกไปอีก 3 เดือน

บมจ.ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) แจ้งว่า ตามที่บริษัท ได้ทำข้อตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อขยายระยะเวลาที่ LANNA จะเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) ในประเทศอินโดนีเซียออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัทฯ เปิดเผยว่า LANNA และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่ตกลงไว้เดิม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยและอินโดนีเซียยังไม่คลี่คลาย LANNA และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อขยายระยะเวลาที่ LANNA จะเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซีย ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเมื่อมีข้อตกลงที่ชัดเจน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 มี.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top