RATCH เผยโรงไฟฟ้า NRER ก่อสร้างคืบหน้า 30% คาดเริ่ม COD เม.ย.65 ตามแผน

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง (NRER) กำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี อินดัสเทรียล พาร์ค อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วโดยบริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด ซึ่งถือหุ้นร่วมกันระหว่างราช กรุ๊ป กับบริษัท Nexif Energy Thailand B.V. สัดส่วน 49% และ 51% ตามลำดับ โครงการนี้จะดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 24 เดือน และกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน เม.ย.65

ทั้งนี้ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการฯ 90 เมกะวัตต์จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเอสเอสพี อินดัสเทรียล พาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นายกิจจา กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้า NRER มูลค่าประมาณ 135 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ออกแบบให้ใช้เทคโนโลยีพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาประสิทธิภาพให้เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้า SPP ประเภทโคเจนเนอเรชั่น ช่วยให้การผลิตมีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับการก่อสร้างโครงการฯ คืบหน้ากว่า 30% และกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารและฐานรากของเครื่องจักร คาดว่าในปลายปีนี้การติดตั้งเครื่องจักรจะแล้วเสร็จและเริ่มทดสอบเครื่องจักรและขนานเครื่องเข้าระบบในต้นปี 65 ก่อนที่จะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

“แม้จะต้องเผชิญความท้าทายจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ และพันธมิตรก็จับมือกันเดินหน้าโครงการฯ จนประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินกู้ และจัดจ้างบริษัทออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและก่อสร้าง จนกระทั่งลงมือก่อสร้างโครงการฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า โครงการฯ จะแล้วเสร็จพร้อมจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมั่นคงสามารถตอบสนองภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนด้วย” นายกิจจา กล่าว

อนึ่ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการโรงไฟฟ้า NRER

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top