7UP ขาย 2 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมูลค่า 32 ลบ.

บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บริษัท พี พี แอล พาวเวอร์ จำกัด (PPL) และ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จำกัด (BES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ฟอร์ โซไซตี้ จำกัด (EFS) โดยเป็นการขายหุ้นสามัญของ PPL ในสัดส่วน 80% ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 120,000 หุ้น ในมูลค่า 12 ล้านบาท และ ขายหุ้นสามัญของ BES ในสัดส่วน 80% ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 208,000 หุ้น ในมูลค่า 20 ล้านบาท ให้กับ นายสุชาติ ตังละแม คิดเป็นมูลค่ารวม 32 ล้านบาท

ทั้ง PPL และ BES ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยทั้ง 2 โครงการยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่คาดว่าจะ COD ได้ภายในปี 64

อนึ่ง EFS ถือหุ้นอยู่ใน PPL สัดส่วน 80% และ EFS ถือหุ้นอยู่ใน BES สัดส่วน 80% โดย EFS เป็นบริษัทย่อยที่ 7UP ถือหุ้นอยู่ 99.99%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top