ผถห.ใหญ่ SFLEX ขายบิ๊กล็อตให้กลุ่ม BTS-พันธมิตร ยันไม่กระทบธุรกิจ

บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) แจ้งว่า รายการซื้อขายหลักทรัพย์ Big Lot จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ได้รับแจ้งว่า นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ได้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 9.14% ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยได้ทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

  • จำหน่ายให้แก่ BTS Group Holdings Public Company Limited จำนวน 50,000,000 หุ้นคิดเป็น 6.09% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
  • จำหน่ายให้แก่ นายธีรพงศ์ จันศิริ จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.43% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
  • จำหน่ายให้แก่ นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย จำนวน 5,000,000 หุ้นคิด 0.60% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ดังนั้น นายปรินทร์ธรณ์ จะถือหุ้นลดลงเหลือ 254,790,000 หุ้น คิดเป็น 31.07%

จากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งมาทราบว่า ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างคณะผู้บริหาร โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างและนโยบายการดำนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top