กทม.ขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยง ประเมินตนเองผ่านระบบ BKK COVID-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากกรณีแพทย์ตรวจสอบพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานบันเทิง เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่า ทำให้แม้ไม่มีอาการป่วย แต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด หรือเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และได้ขอให้ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้มีประชาชนเข้ารับการประเมินความเสี่ยงจากโปรแกรม BKK COVID-19 ของกรุงเทพมหานครจำนวนมาก

ดังนั้น จึงได้สั่งการให้สำนักการแพทย์ กทม. ร่วมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR แก่ประชาชนที่ประเมินตนเองผ่าน BKK COVID-19 โดยเมื่อประชาชนประเมินตนเองผ่าน BKK COVID-19 หากผลการประเมินมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย กทม.จะโทรศัพท์ไปสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยงซ้ำ และยืนยันการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ โดยแจ้งให้ประชาชนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล (รพ.)ใกล้บ้าน จำแนกตามกลุ่มเขต ดังนี้ 1) รพ.กลาง รับผิดชอบในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 2) รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับผิดชอบในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และ 3) รพ.สิรินธร รับผิดชอบในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย D – Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing สวมหน้ากากหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T – Temperature Check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T – Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ A – Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” อย่างเคร่งครัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top