กรมการแพทย์ ขอความร่วมมือรพ.เอกชน บริหารจัดการเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลให้ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และการบริหารจัดการเตียงอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยกรมการแพทย์ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (UHosNet) กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ด้านต่างๆ จนถึงกระบวนการที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (admit)

อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังหาเตียงไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่ที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งบุคคลในครอบครัวและชุมชน จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนทุกเครือข่ายร่วมเป็นทีมประเทศไทยแก้ไขปัญหาวิกฤตคืนความสุขแก่ประชาชน

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 การหาเตียงให้ผู้ป่วย รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี แต่ยังพบว่ามีโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กบางเครือที่รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้ดำเนินการหาเตียงเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (admit) จึงส่งผลให้ผู้ป่วยต้องตกค้างหรือไม่มีเตียงอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่ส่งต่อคนไข้ข้ามเครือข่ายของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน และได้รับการร้องเรียนว่าบางแห่งเก็บค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ดังนั้น ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาล ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน และช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการรักษากลับมาใช้ชีวิตปกติและมีความสุข เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,