ก.พาณิชย์สร้างแต้มต่อข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงด้วยเครื่องหมายรับรองเป็นจีนกวางตุ้ง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ฮ่องกงถือเป็นตลาดผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยรายใหญ่ในปัจจุบันและจัดอยู่ในกลุ่มตลาดส่งออกสินค้าเกษตรพรีเมียมของไทย ซึ่งชาวฮ่องกงนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทย และที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้าที่ครองตลาดผู้บริโภคในฮ่องกงเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด จากความนิยมของข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกงดังกล่าวจึงเกิดปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้าไทย และการปลอมปนสินค้าข้าวหอมมะลิไทยเช่นเดียวกับในตลาดส่งออกสำคัญอื่นๆ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน จึงบูรณาการการดำเนินงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งในฮ่องกงเพิ่มเติมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

และในโอกาสที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้อนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งในครั้งนี้ ถือเป็นทิศทางที่ดีในการส่งเสริมต่อยอดด้านการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกง คาดว่าจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดและสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้บริโภคชาวฮ่องกงว่าสินค้าข้าวหอมมะลิไทยภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยประทับอยู่ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน และเป็นสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดให้เกิดปรากฏการณ์ Panic Buying โดยเฉพาะในตลาดฮ่องกง ส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อข้าวเพื่อกักตุนเป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2564 กรมการค้าต่างประเทศกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย 1.52 ล้านต้น ขยายตัวร้อยละ 4.8 ซึ่งตลาดหลักที่เป็นหนึ่งในตลาดสำคัญ คือ ฮ่องกง ดังนั้น การได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการส่งออกดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง จากข้อมูลระหว่างปี 2561 – 2563 พบว่าฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยแต่ละปีมากกว่า 1 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาทต่อปี และในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลาย ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 พันตัน เป็นมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top