NPS เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 5.5 พันลบ.เปิดจอง 5-7 พ.ค., 10-11 พ.ค.

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มูลค่าไม่เกิน 5,500 ล้านบาท เสนอขายไม่เกิน 5.5 ล้านหน่วย แบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองอีก 500 ล้านบาท

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.35% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายรวมกันไม่เกิน 500 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 และ 10-11 พฤษภาคม 2564

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนด และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 13 ราย ได้แก่

 1. บล.โกลเบล็ก
 2. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
 3. บล.โนมูระ พัฒนสิน
 4. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
 5. บล.เคทีบีเอสที
 6. บล.เอเชียพลัส
 7. บล.กรุงไทย ซีมิโก้
 8. บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
 9. บล.ฟินันเซีย ไซรัส
 10. บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
 11. บล.ทรีนิตี้
 12. บล.ไอร่า
 13. บล.เอเอสแอล

นายโยธิน กล่าวว่า NPS ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 63 ว่ามีผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่นในทุกด้าน โดยเฉพาะกำไรสุทธิ และ EBITDA สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ โดย NPS มีรายได้รวมอยู่ที่ 15,745 ล้านบาท มี EBITDA อยู่ที่ 4,621 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 2,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ 13.83%

“การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ NPS สวนกระแสเศรษฐกิจที่กำลังซบเซา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขณะนี้เกิดการระบาดเป็นระลอก 3 แล้วนั้น เกิดจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่งมีทั้งความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มของลูกค้ารายเก่าและการลงทุนเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจตลอด 3 ปีที่ผ่านมา อาทิ การนำ Digital Technology หลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วยในการทำงาน การยกระดับระบบบัญชีและการเงินให้ทันสมัย โปร่งใส ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ NPS เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”นายโยธิน กล่าว

หุ้นกู้ NPS ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพิ่มจากระดับ BBB- เป็น BBB และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” อันสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทได้รับจากการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนหนี้สินที่ลดลง นอกจากนั้นยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ ในฐานะผู้ให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top