ครม.หนุนแยกประเภทโรงงาน Bio Industry ตอบสนองนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งแก้ไขเพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานในลำดับที่ 42 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 3 ประเภท ให้เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อน จึงจะดำเนินการได้ ประกอบด้วย

  • (1) การทำเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการเคมีชีวภาพเป็นพื้นฐาน
  • (2) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบ พื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง
  • (3) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องรวมกับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม และทำให้พลาสติกชีวภาพนั้นสลายตัวได้ทางชีวภาพ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ร่างกฎกระทรวง ฯ ดังกล่าว ช่วยสนับสนุนให้การประกอบกิจการโรงงานหลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry) ให้มีความชัดเจน โดยแยกประเภทอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลดีในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (S-Curve) ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561-2570 ด้วย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top