BAM เผยหุ้นกู้ 6 ชุดขายครบทั้ง 1.2 หมื่นลบ.ตอกย้ำความเชื่อมั่น

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวว่า บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ BAM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 จำนวน 12,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 7-8 เม.ย.64 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยมียอดจองซื้อสูงถึง 42,469 ล้านบาท หรือเกือบ 3.6 เท่า ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ “A-” เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64

สำหรับหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมจำนวนทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.11% ต่อปี
  • ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี
  • ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี
  • และชุดที่ 6 อายุ 9 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี

บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าสแก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี เป็นจำนวนมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า การที่หุ้นกู้ของ BAM ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการลงทุน และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ใช้เพื่อการลงทุนซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องของบริษัทต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 เม.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top