ซูเปอร์สปอร์ตผนึกกลุ่มเซ็นทรัล เปิดโครงการทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19

ซูเปอร์สปอร์ต ได้ร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไทย ด้วยการเปิดตัวโครงการ “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19 (Help Thai Fight COVID-19)” ภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลัก “เซ็นทรัล ทำ – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” เพื่อระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “ยาทำลาย/กระบวนการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า และ วัคซีนป้องกันโรค” โดยฝีมือแพทย์ชาวไทย มอบผ่านแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2564

ภายหลังจากที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงผลกระทบในหลายๆด้าน ทั้งการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และการคิดค้นงานวิจัยอย่างเร่งด่วนที่จะเป็นทางออกในการยับยั้งเชื้อดังกล่าว ซึ่งยังต้องการทุนทรัพย์ในการสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ซูเปอร์สปอร์ตโดยคุณเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซูเปอร์สปอร์ต ได้สนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการส่งมอบความห่วงใยผ่านหน้ากากผ้า และเชิญชวนซื้อหน้ากากผ้าของ S Sports โดยทุกๆการซื้อหน้ากากผ้า S Sports น ซูเปอร์สปอร์ตจะร่วมบริจาค 100 บาท เข้าโครงการ “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19 (Help Thai Fight COVID-19)”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 เม.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top