สธ.เปิดให้เอกชนจัดหาวัคซีนเพิ่ม 7 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุม 100 ล้านโดส

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแผนในการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดหาวัคซีนได้แล้ว 63 ล้านโดส แต่ประชากรในประเทศไทยมี 70 ล้านคน ดังนั้นหากต้องการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% คิดเป็นจำนวน 50 ล้านคน ดังนั้นต้องใช้วัคซีนจำนวน 100 ล้านโดส ซึ่งจะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก 37 ล้านโดส

สำหรับการจัดซื้อเพิ่มเติมอีก 37 ล้านโดสนั้น จะแบ่งเป็น

การจัดหาของภาครัฐ 30 ล้านโดส ประกอบด้วย

  • Pfizer Biontech จำนวน 5-10 ล้านโดส
  • Sputnik V จำนวน 5-10 ล้านโดส
  • Johnson & Johnson จำนวน 5-10 ล้านโดส
  • Sinovac จำนวน 5-10 ล้านโดส

การจัดซื้อของภาคเอกชน ในวัคซีนที่ไม่ได้ให้บริการในภาครัฐ ได้แก่ วัคซีน Moderna, วัคซีน Sinopharm หรือ วัคซีนอื่นที่มีการขึ้นทะเบียนในอนาคต

นพ.ทวีทรัพย์ กล่าวว่า หากสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามกำหนด เมื่อเริ่มฉีดเดือนมิ.ย.64 ประชาชน 70% จะได้วัคซีนเข็มที่ 1ภายในเดือนต.ค. 64

นพ.ทวีทรัพย์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในวันนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มชะลอตัวแต่อยู่ในระดับสูง และผู้ติดเชื้อมี

อาการรุนแรงที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุการติดเชื้อนอกจากการทำงานหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง มี
กิจกรรมเสี่ยงแล้ว ยังพบการติดเชื้อจากการระบาดภายในครอบครัว ที่ทำงาน ที่พัก และในชุมชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเข้มงวด ทั้ง
มาตรการควบคุมโรค มาตรการส่วนบุคคล และการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

“แม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง แต่สองพันรายยังไม่ใช่จำนวนที่น่าพึงพอใจ เพราะทำให้เกิดปัญหาเรื่องเตียงและอาการที่มีความรุนแรง” นพ.ทวีทรัพย์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 เม.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,