THAI เผยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เปลี่ยนประชุมเจ้าหนี้เป็นแบบออนไลน์ 12 พ.ค.นี้

บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่าเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของบมจ. การบินไทย จากเดิมที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)โดยจัดขึ้นในวันและเวลาเดิม วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังได้ขยายระยะเวลาให้เจ้าหนี้สามารถลงมติล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยเจ้าหนี้จะได้รับแจ้งรายละเอียดจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ ท่านสามารถอ่านประกาศเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี LED.go.th

อนึ่ง ขั้นตอนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นขั้นตอนสำคัญตามกฎหมาย การบินไทยจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ทั้งหลายที่เพียงพอตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top