ผู้ว่า กทม.ลั่นเร่งควบคุมโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัดภายใน 2 สัปดาห์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง กทม.มีแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ และมีเป้าหมายร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ภายในวงจำกัดภายใน 2 สัปดาห์นี้

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อ 8 ขั้นตอน ได้แก่

1. ชี้เป้า พื้นที่ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาด
2. ตรวจเชิงรุก (Active Case finding) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ
3. ล็อกจุด หยุดการระบาด โดยลดการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาด
4. แยกผู้ติดเชื้อ นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล
5. กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะให้กักกันตัวเองที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ หรือหากไม่สามารถกันกันตัวเองที่บ้านได้ เจ้าหน้าที่จะรับไปกักกันตัวเองที่ในโรงแรมหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
6. ดูแลกลุ่มเปราะบาง ด้วยการให้การดูแลสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส
7. ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง เร่งให้วัคซีนในพื้นที่เพื่อควบคุมแพร่ระบาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขตามที่ร้องขอครบถ้วน
และ 8. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัย เช่น การระบายอากาศ การลดความแออัดตามความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นต้น

สำหรับการจัดเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนของ กทม.ปัจจุบัน (6 พ.ค. 64) มีเตียงในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. โรงพยาบาลสนามของ กทม. และ Hospitel รวม 2,570 เตียง มีการครองเตียง 1,472 เตียง เตียงว่าง 1,098 เตียง โดยทุกเขตจะประสานศูนย์เอราวัณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งจัดหาเตียงพยาบาลให้ผู้ติดเชื้อทุกรายในพื้นที่ กทม.เข้ารับการรักษาโดยเร็วเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง

รวมทั้งให้สำนักงานเขตสำรวจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะครอบครัวที่ผู้นำครอบครัวต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือครอบครัวที่ต้องกักตัวทั้งครอบครัว เพื่อจัดเร่งประสานนำอาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบบรรเทาความเดือดร้อน หากครอบครัวใดมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถกักตัวเองที่บ้านได้ ให้ประสานบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ากักกันตัวในโรงแรมที่สำนักอนามัยประสานไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดต่อไป

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เหล่าทัพ กอ.รมน.และ ตร.ผ่านระบบทางไกล เพื่อกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าไปสนับสนุนการทำงานของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่กำลังเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

สำหรับภาพรวมการสนับสนุนที่สำคัญของทุกเหล่าทัพ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อสนับสนุนจัดทำ รพ.สนามเพิ่มให้มีเพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่อาจเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้จัดกำลังพลสายแพทย์สนับสนุน สธ.ในการรับและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่แจ้งผ่านสายด่วน และจัดยานพาหนะรวมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ตกค้างในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เข้ารับการรักษาแล้ว รวม 659 ราย ขณะเดียวกันกองทัพบกได้เข้าไปช่วยเหลือเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนามและการบริหารจัดการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดในสถานควบคุมดังกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top