VL คาด VL-W1 เข้าเทรดใน พ.ค.หวังนำเงินไปลงทุนซื้อเรือเริ่มตามแผน

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (VL-W1) ได้เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้น VL-W1 เตรียมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนพ.ค.นี้

“หลังจากที่ได้มีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 400 ล้านหน่วย ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฟรี ซึ่งมีอายุ 2 ปี โดยจะใช้สิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ต.ค.64 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 เม.ย.66 ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคา 0.50 บาท”

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และใช้สำหรับการจัดซื้อเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ตามนโยบายการขยายจำนวนกองเรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ลำ ขนาดประมาณ 3,000 -12,000 เดดเวทตัน (DWT) เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ พร้อมทั้งรองรับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง โดยจะมีการขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น

ในปี 63 ที่มีเรือทั้งสิ้น 12 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 39,019 DWT และในปี 64 ได้รับเรือเข้ามาใหม่อีก 1 ลำ รวม 13 ลำ ซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกรวม 41,893 DTW โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ปรับแผนที่จะรับเรือเพิ่มอีก 1 ลำ ขนาด 10,000-12,000 DWT ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้จากเดิมในปี 65 ส่งผลให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้เพิ่มขึ้น 15-20% ส่วนในปี 66 บริษัทฯ จะต่อเรือใหม่อีก 1 ลำ ขนาด 3,000 DWT ส่งผลให้ปี 66 จะมีจำนวนกองเรือเพิ่มขึ้นเป็น 15 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 53,801 DWT

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top