ดุสิตโพลชี้คนเครียดมากขึ้นจากปัญหาโควิด รับมือโดยงดไปที่เสี่ยง-สวม mask

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19” โดยเมื่อถามว่าในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ประชาชนคิดว่าตนเองอยู่กลุ่มใด พบว่า ส่วนใหญ่ 41.55% ตอบว่าอยู่ในกลุ่มปกติ รองลงมา 22.18% ตอบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และอีก 21.54% ตอบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ ส่วนที่เหลืออีก 14.73% ไม่แน่ใจว่าอยู่กลุ่มใด

เมื่อถามความรู้สึกของประชาชนเมื่อติดตามข่าวสารโควิด-19 พบว่า

 • อันดับ 1 ตอบว่า วิตกกังวล/เครียด มากขึ้น
 • อันดับ 2 ตอบว่า วิตกกังวล/เครียด เหมือนเดิม
 • อันดับ 3 ตอบว่า ไม่วิตกกังวล/ไม่เครียด
 • อันดับ 4 ตอบว่าวิตกกังวล/เครียดน้อยลง

โดยตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ประชาชนมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องใดมากที่สุด

 • อันดับ 1 หน้ากากอนามัย
 • อันดับ 2 เจล/แอลกอฮอล์
 • อันดับ 3 ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า
 • อันดับ 4 ค่าส่งอาหาร/เดลิเวอรี่
 • อันดับ 5 ยา/วิตามิน/อาหารเสริมสุขภาพ

ส่วนการรับมือกับโควิด-19 ระลอกนี้อย่างไรนั้น

 • อันดับ 1 ตอบว่า ไม่ไปในที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
 • อันดับ 2 ตอบว่า มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • อันดับ 3 ตอบว่า ปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ /กระทรวงสาธารณสุข
 • อันดับ 4 ตอบว่า ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • อันดับ 5 สังเกตอาการตัวเอง ดูแลด้านจิตใจ อารมณ์

และเมื่อถามว่าจะรอดจากโควิด-19 ระลอกนี้ได้อย่างไรนั้น

 • อันดับ 1 ตอบว่าใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 • อันดับ 2 งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง/สถานที่แออัด
 • อันดับ 3 ล้างมือบ่อย ๆ
 • อันดับ 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที่จำเป็น
 • อันดับ 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ

อนึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,894 คน ดำเนินการสำรวจวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top