ADD เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 11 บาท เปิดจอง 12-14 พ.ค.เข้าเทรด 20 พ.ค.

บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 40 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 11.00 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 20 พ.ค. โดยแต่งตั้ง บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้ง บล.คันทรี่ กรุ๊ป, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.เคทีบีเอสที เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO

ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 60 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 120 ล้านหุ้น โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย IPO ของ ADD เปิดเผยว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่หุ้นละ 11.00 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 24.44 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการปี 63 โดยมองว่าระดับราคาที่เสนอขายดังกล่าวจึงเป็นราคาที่เหมาะสม และเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ ADD กล่าวว่า ADD มีจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ คือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ โดยกลุ่มบริษัทสามารถต่อยอดขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการทำงานให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล อาทิ การรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ และสามารถสร้างโอกาสการเติบโตจากการขยายการให้บริการของโอเปอเรเตอร์ ทั้งในรูปแบบ 4G และ 5G ในอนาคต

ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 61-63 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม จำนวน 289.48 ล้านบาท 302.04 ล้านบาท และ 345.53 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ จำนวน 29.29 ล้านบาท 39.50 ล้านบาท และ 72.37 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 55.78% ในปี 61 เป็น 81.89% ในปี 63 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรและจากศักยภาพของธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนดิจิทัลแพลตฟอร์มทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADD กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการขยายงานในส่วนของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจการพัฒนาระบบด้านการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลโซลูชั่น โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบ่งการให้บริการออกเป็น 1. ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 83% ของรายได้รวม 2. ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 17 % แต่การให้บริการในส่วนนี้จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกๆปี และ 3. ให้บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Advertising) สัดส่วนรายได้น้อยกว่า 2% ของรายได้รวมซึ่งกำลังมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

อีกทั้งยังมีการให้บริการพัฒนาระบบชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Carrier Billing) เข้ามาเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถชำระเงินค่าบริการผ่านระบบ Carrier Billing โดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ โดยการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid) ซึ่งบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากรายการที่ผ่านระบบของบริษัท

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/64 ระบบ Carrier Billing ได้รองรับการซื้อเหรียญดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ซึ่งเหรียญดิจิทัลดังกล่าวสามารถนำไปซื้อสินค้าดิจิทัลในแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภท อาทิ เพลงรอสาย ภาพพื้นหลัง สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ (Emoji) เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top