ACE ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 2 แห่งในอุดรธานี-นครราชสีมา รวม 19.8 MW

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จ.อุดรธานี ประกาศว่า บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (NCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่ ACE ถือหุ้นในสัดส่วน 90% เป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดของ อบต. เชียงหวาง ที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-Own-Operate (BOO) มีอายุ 25 ปีโดยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนสำหรับโครงการนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์

และเมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จ.นครราชสีมา ประกาศว่า บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (ABP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่ ACE ถือหุ้น 90% ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ของ อบต. โชคชัย ที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 466.96 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-Own-Operate (BOO) มีอายุ25 ปี โดยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนสำหรับโครงการนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top