TTW เผย Q1/64 กำไรโต 10% จากรับส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้น

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 ภาพรวมของผลการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 701.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% มาจากรายได้ที่เกิดจากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 มีจำนวน 23,358.8 ล้านบาท หนี้สิน 9,041.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 14,317.0 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เพียง 0.63 เท่า

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทยังคงเดินหน้าวางแผนการบริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) รองรับความต้องการใช้น้ำประปาของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น พร้อมใช้มาตรการรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยคุมเข้มแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานและการดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงานทุกพื้นที่ เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสพร้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เดินหน้าผลิตน้ำประปาส่งจ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top