การบินไทยวอนเจ้าหนี้มั่นใจได้รับความเป็นธรรมหลังเลื่อนประชุมพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ

รายงานข่าว บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวถูกนำเสนอในสื่อออนไลน์บางแห่งเกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและการเข้าร่วมหารือกับเจ้าหนี้ของบริษัทเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งไม่เป็นความจริง และทำให้เจ้าหนี้และสาธารณชนอาจเข้าใจผิด

บริษัทขอชี้แจงว่า การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ โดยตลอดระยะเวลาของการจัดทำแผนกว่า 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ทำแผนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหนี้ทุกกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูฯ ของบริษัทมาโดยตลอด และได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีค.64 ตามกำหนดระยะเวลาตามกฏหมาย โดยผู้ทำแผนได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเสนอแผนฟื้นฟูฯ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งผลตอบแทนที่เจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มจะได้รับเมื่อการฟื้นฟูกิจการประสบความสำเร็จนั้นดีกว่ากรณีที่บริษัทล้มละลายอย่างแน่นอน

ในส่วนที่ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวม 15 ฉบับ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 และมีเจ้าหนี้บางรายขอเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาแผนออกไปนั้น ก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนปกติของการฟื้นฟูกิจการที่เกิดขึ้นในหลายคดี ไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเจ้าหนี้ไม่มั่นใจในการยื่นฟื้นฟูฯ ของบริษัท เพียงแต่เจ้าหนี้บางรายจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ และข้อเสนอขอแก้ไขแผนเท่านั้น โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งต่อไปในวันที่ 19 พงค.64 เวลา 09.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิลงมติแผนฟื้นฟูฯ คำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและการตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ทำแผนของบริษัทมีความตั้งใจและขอให้เจ้าหนี้เชื่อมั่นว่าเจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับการชำระหนี้อย่างเป็นธรรมภายใต้แผนฟื้นฟูฯ โดยบริษัทหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ในขั้นตอนการลงมติเกี่ยวกับแผน ซึ่งเป็นขั้นตอนอันสำคัญยิ่ง เพื่อให้การดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการสามารถเดินต่อไปได้ และจะสามารถกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ สามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,