กองทรัสต์ PROSPECT เชื่อมั่นผลงาน Q2/64 ดีต่อเนื่อง อัตราเช่าขึ้นแตะ 96%

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเช่าสินค้าให้เช่าในพื้นที่โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งทางผู้เช่าที่เช่าพื้นที่ในสินทรัพย์ที่อยู่ในกองทรัสต์ฯนั้นยังไม่ได้มีการเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องการขอลดอัตราค่าเช่าลงชั่วคราว อัตราค่าที่ได้รับจากผู้เช่ายังคงอยู่ในระดับปกติตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้เช่าแต่ละราย

แนวโน้มการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯในช่วงไตรมาส 2/64 มั่นใจว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเห็นได้จากในช่วงไตรมาส 1/64 ยังไม่มีผู้เช่าทรัพย์สินรายใดขอผ่อนผันหรือผิดนัดชำระค่าเช่า อีกทั้งยังมีผู้เช่ารายใหม่ที่แสดงความต้องการเช่าพื้นที่และอยู่ระหว่างการเจรจาเป็นจำนวนมาก จากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยมีโอกาวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยแตะ 96% จากไตรมาสแรกที่ 95.8%

ด้านการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ใหม่เพื่อทำให้ขนาดของกองทรัสต์ฯเพิ่มขึ้นนั้น ปัจจุบันบริษัทมีความสนใจในการเข้าลงทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องแล้ว 2 โครงการ แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาในการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งยังคงขอดูสถานการณ์ก่อนว่าช่วงเวลาใดที่จะเหมาะสมในการตัดสินใจเข้าลงทุนในสินทรัพย์ใหม่อย่างชัดเจน โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนในช่วงปี 65 และปัจจุบันขนาดของกองทรัสต์ฯ PROSPECT อยู่ที่กว่า 3.6 พันล้านบาท

ส่วนผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1/64 เกิดจากการบันทึกการขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของกองทรัสต์ฯ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 64 ด้วยวิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมินครั้งนี้อยู่ที่ 3.3 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามมูลค่าทรัพย์สินภายหลังการประเมินดังกล่าว มีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าประเมินต่ำสุดเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงที่กองทรัสต์ฯจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top