รพ.วิภาวดี ฟื้นโครงการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาหลัง อย.รับขึ้นทะเบียน

บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เคยแจ้งข้อพิจารณาขอยกเลิกการจัดซื้อวัคซีน Moderna ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัท และสื่อต่างๆ อันเนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้ ในช่วงเวลาใด และได้แจ้งว่าหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงและมีความชัดเจน บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนั้น

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันวัคซีน Moderna เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการนำเข้าวัคซีนได้ชัดเจนว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนดังกล่าวได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทจึงขอเรียนว่าจะดำเนินการโครงการวัคซีนดังกล่าวต่อไป ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top