เปิดสภาฯ วันแรกถก 2 พ.ร.ก.ก่อนอภิปราย พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 ช่วง 31 พ.ค.-2 มิ.ย.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การประชุมสภาฯวันนี้ (27 พ.ค.) มีวาระสำคัญที่จะพิจารณา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.ก.กำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารับรอง

ส่วน พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาทนั้น สภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้รับเรื่อง ขณะนี้จึงต้องพิจารณาทั้ง 2 วาระที่กำหนดมาแล้วก่อนตามที่วิป 3 ฝ่ายตกลง คือ พิจารณาวันที่ 27-28 พ.ค.โดยวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.ไปจนถึงเกิน 24.00 น. และพรุ่งนี้ (28 พ.ค.) เริ่มในเวลา 09.00 น.

สำหรับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.แบ่งฝ่ายอภิปรายฝ่ายละ 22 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาทส่งมาถึงเมื่อใดก็จะบรรจุในวาระทันที แต่คงต้องพิจารณาหลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้วเสร็จก่อน

พร้อมกันนี้ นายชวน ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีคสั่งห้ามการประชุมกรรมาธิการ แต่ต้องจำกัดจำนวนคนและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะไม่รู้ว่าวิกฤติโควิด-19 จะหมดไปเมื่อไหร่ อย่าให้วิกฤติเป็นปัญหาตัวถ่วงการทำงาน เราต้องปรับตัวเองในการทำงานช่วงสถานการณ์เช่นนี้ ด้วยพยายามป้องกันตัวเอง 100%

ส่วนมาตรการดูแลป้องกันโควิด-19 ในระหว่างการประชุมสภาฯ นั้น นายชวน กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย แต่หากสมาชิกใดต้องใช้เวลาอภิปรายนานแล้วทำให้อึดอัดในการสวมหน้ากาก ก็ได้จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการอภิปราย เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top