ศบค.เผยกทม.เร่งระดมตรวจเชิงรุกในตลาด-แคมป์คนงาน แม้วันนี้ไม่มี Cluster ใหม่

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ในส่วนกรุงเทพมหานคร ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 754 รายถือว่าค่อนข้างสูง โดยจากวานนี้ได้มีการแบ่งพื้นที่กทม.เป็นกลุ่มเขตเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งการบูรณาการ บุคคลากรและการให้ความช่วยเหลือต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กทม.รายงานวันนี้ไม่พบ cluster ใหม่จากที่มี 28 เขต 47 cluster โดยจากรายงานวันนี้เขตห้วยขวาง มีผู้ป่วยรายใหม่จากตลาดห้วยขวาง(29 พ.ค.) จำนวน 78 ราย ทำให้ยอดสะสมของห้วยขวางขึ้นไป 112 ราย จากเดิมที่ Cluster โรงปูน แคมป์ก่อสร้าง ทำให้ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีการหารือกันว่า เขตที่ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อ ก็ให้ลงสำรวจตลาด โดยกทม.รายงานตลาดที่จดทะเบียนในพื้นที่กทม.มีทั้งสิ้น 486 แห่ง มีการตรวจคัดกรองเชิกรุกแล้ว 28 ตลาด รายงานผู้ติดเชื้อรวมคิดเป็น 6.6% และกทม.จะระดมตรวจให้ครบทั้ง 486 แห่ง โดยจะดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งแผนทำให้ได้ 30,300 ราย จะระดมตรวจทั้งหาเชื้อจากบุคคลในตลาด และตรวจสุขาภิบาลตลาด ตรวจมาตรการตลาด สิ่งแวดล้อม จุดสัมผัส

ขณะที่ชุมชนในกทม. มีความหลากหลายและมีจำนวนมากมีคนอยู่หลากหลายสัญชาติ ซึ่งวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อชาวกีนี จะเห็นว่าการดูแลยากลำบาก ภาษาที่ใช้แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการดูแลจำเป็นต้องให้คนเหล่านี้เกิดความเข้าใจเรื่องมาตรการการควบคุมโรค การไม่แพร่เชื้อ การแยกกักตัว

นอกจากนี้ กทม.ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงาน ซึ่งในพื้นที่กทม.มีแคมป์คนงานอยู่ทั้งหมด 409 แคมป์ นับเป็นบริษัทก่อสร้างลงทะเบียนกับสำนักงานโยธาธิการ จำนวน 134 บริษัท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการลงสำรวจทั้งหมดพบว่า ใน 50 เขต ทุกเขตมีการก่อสร้าง บางเขตมีมากกว่า 20 แคมป์ บางแคมป์มีคนงานเกิน 1,000 ราย โดยแคมป์ที่มีคนงานหนาแน่นได้แก่ บางกะปิ บางเขน ลาดพร้าว ห้วยขวาง เป็นต้น ขณะที่ เขตบางคอแหลมมีเพียง 7 แคมป์ แต่บางแคมป์มีคนงาน 1,000 กว่าราย ทั้งนี้ได้มีมาตรการให้ผู้อำนวยการเขตลงชี้แจงขอความร่วมมือในส่วนผู้ประกอบการ และขณะเดียวกันทางโยธาธิการ ได้ขอเรียก 134 บริษัทก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนมาพูดคุยหารือร่วมกัน

โดยขอความร่วมมือการดูแลสภาพแวดล้อม สถานที่พัก ขอให้ดูแลเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อม ทำให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีการหารือมาตรการ buble and seal หากไซด์งาน กับแคมป์คนงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก็อนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่ไม่อนุญาตให้ข้ามพื้นที่ ถ้าจำเป็นเคลื่อนย้ายแรงงานหรือหมุนเวียนการใช้แรงงาน ไปจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง ต้องขออนุญาตมาที่สำนักงานเขต แต่หากไซด์งานกับแคมป์อยู่คนละที่ กรมควบคุมโรคเสนอให้ใช้รถรับส่งคนงาน ในส่วนมาตรการเหล่านี้ได้ขอความร่วมมือ บางแคมป์ก็ทำได้ดีมาก แต่มีบางแคมป์ทำไม่ได้มีจำนวนมากที่จำเป็นต้องปิดแคมป์ ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในวันที่ 1-10 มิ.ย.นี้ จะลงตรวจอีก 30 แคมป์ซึ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุก รวมทั้งมีการตรวจมาตรการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด จุดสัมผัสร่วม จากรายงานของกรมควบคุมโรคพบว่า แรงงานเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างแออัด มีการอาบน้ำร่วมกัน ใช้กระติกน้ำร่วมกันใช้แก้วน้ำร่วมกัน ทางสำนักเขตจะลงไปดู หลังจากที่ศบค.ได้อธิบายเรื่องการติดเชื้อมีการขอความร่วมมือ หากบางแคมป์ไม่ปรับตัว ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทำมาตรการ หรือทำผิดซ้ำๆ ก็อาจจะมีการทบทวนเรื่องบทลงโทษ

ทั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้มีการทบทวนว่าตลาดต้องพัฒนามาตรฐานอย่างไร ให้กลายเป็นตลาดปลอดภัยสำหรับชุมชน ขณะเดียวกันแคมป์คนงาน ไซด์งานก่อสร้าง ก็คงต้องทำลักษณะเดียวกัน มีการทบทวนมาตรฐานการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นคนไทย ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว เมื่อมาอยู่ในไทย อยู่ร่วมสังคมชุมชนของเรา เมื่อเขาเจ็บป่วยควรได้รับการรักษาตามมาตรฐาน แม้คนงานบางคนไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย แต่โดยหลักมนุษยธรรมก็ยังต้องได้รับการดูแลรักษาให้ปลอดภัย หากไม่ได้รับการรักษาชุมชนก็จะไม่ปลอดภัย

จากรายงานของก.แรงงาน ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ได้มาขึ้นทะเบียนทำให้ถูกกฎหมาย 416,769 แสนคน ในวันนี้ยังมีตกค้างอยู่กว่า 2 แสนราย เฉพาะในกทม.มีจำนวน 7 หมื่นราย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top