KTAM ออกกอง KT-G90 การันตีเงินลงทุน 90% ของ NAV เปิดขาย IPO 10-16 มิ.ย.

บลจ.กรุงไทย (KTAM) เสนอขาย “กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90” นวัตกรรมใหม่ของการลงทุนในกองทุนรวม โดยการรับประกัน จะรับประกันมูลค่าของหน่วยลงทุนสูงถึง 90% ของมูลค่าสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน และมูลค่าที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ เปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย เปิดเผยว่า ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง มีความไม่แน่นอน อาจทำให้การรับความเสี่ยงในทุกวันนี้มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม และนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากเงินออมของตัวเอง ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนต้องแสวงหากลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน

วันนี้ KTAM จึงเสิร์ฟนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน ด้วยกองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) ที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (active) และยืดหยุ่น(flexible) ภายในกรอบการลงทุนที่กว้างและกระจายในทุกประเภทสินทรัพย์ไปพร้อมๆ กับการปกป้องเงินลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดอย่างถาวร โดยมีผู้รับการประกัน โดยผู้รับประกันมีเครดิตเรทติ้ง(the “Guarantor”) (A+ Fitch Ratings)

กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0%-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสถาวการณ์ในแต่ละขณะ

นางชวินดา กล่าวเสริมว่า กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ไร้ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพราะกองทุนเน้นสร้างการเติบโตของเงินลงทุนผ่านกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นๆ ภายใต้การจำกัดความเสี่ยงการลงทุน

ทั้งยังรับประกันเงินลงทุนบางส่วนอย่างถาวรผ่านข้อผูกพันการรับประกันโดยผู้รับประกันของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีชื่อเสียงและมีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ยาวนานและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการการลงทุนของกองทุน ด้วยหลักการดังกล่าว กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการรักษาเงินลงทุนและจำกัดการขาดทุน ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปนั่นเอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top