KTAM ล่าสุด

KTAM ส่งกองเทคทั่วโลกรับกระแส AI เน้นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก เปิดขาย 19-27 ก.พ.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงโดดเด่นต่อเนื่องจากกระแส AI รวมถึงการใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M16

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M16 Krung Thai Government Bond 6M16 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV6M16 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเคแทม World Technology

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเคแทม World Technology KTAM World Technology Fund ชื่อย่อกองทุน: KT-TECHNOLOGY ประเภทกองทุน: ตราสารทุน ระดับความเสี่ยง: 7 อายุโครงการ: ไม่กําหนด นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M16

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M16 Krung Thai Government Bond 3M16 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M16 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M15

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M15 Krung Thai Government Bond 3M15 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M15 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M3T

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M3T Krung Thai Government Bond 6M3T Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV6M3T ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M14

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M14 Krung Thai Government Bond 3M14 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M14 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M2T

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M2T Krung Thai Government Bond 3M2T Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M2T ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M15

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M15 Krung Thai Government Bond 6M15 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV6M15 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M13

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M13 Krung Thai Government Bond 3M13 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M13 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12 Krung Thai Government Bond 3M12 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M12 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12 Krung Thai Government Bond 3M12 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M12 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12 Krung Thai Government Bond 3M12 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M12 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M12 Krung Thai Government Bond 3M12 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M12 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade Krungthai ESG A Grade Fund ชื่อย่อกองทุน: KTAG ประเภทกองทุน: ตราสารทุน ระดับความเสี่ยง: 6 อายุโครงการ: ไม่กำหนด นโยบายปันผล: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 Krungthai ESG A Grade 70/30 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTAG70/30 ประเภทกองทุน: กองทุนผสม ระดับความเสี่ยง: 5 อายุโครงการ: ไม่กำหนด นโยบายปันผล:…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 Krungthai ESG50 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTESG50 ประเภทกองทุน: ตราสารทุน ระดับความเสี่ยง: 6 อายุโครงการ: ไม่กำหนด นโยบายปันผล: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์…

KTAM เสริฟ 3 กอง Thai ESG แบ่งตามเป้าหมาย-ระดับความเสี่ยง เปิดขาย IPO 8-18 ธ.ค.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ได้มีความสำคัญมากขึ้น รวมทั้งปัญหาความเพียงพอของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหล…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M11

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M11 Krung Thai Government Bond 3M11 Fund ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M11 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 3 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี…

KTAM เร่งเต็มที่ออกกอง Thai ESG เล็งเปิดขายทันต้น ธ.ค.รับสิทธิลดหย่อนภาษี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บลจ.กรุงไทย พร้อมที่จะเดินหน้าเต็มที่ในการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ Thailand ESG Fund (Thai ESG) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอ…
1 2 3 6
Back to Top