การบินไทย จัดพนักงานกว่า 8,600 คนเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร

บมจ.การบินไทย (THAI) โดยศูนย์ TG ร่วมใจต้านภัยโควิดร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้บุคลากรทางการบิน และพนักงานประจำสำนักงาน รวมจำนวน 8,606 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลผ่านทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม และผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข จัดให้บุคลากรทางการบินของบริษัทฯ จำนวน 3,084 คน และพนักงานประจำสำนักงาน (Back Office) จำนวน 838 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee Thailand หรือ AOC) ได้ประสานกับคณะกรรมการ AOC และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ พนักงานฝ่ายบริการภาคพื้น ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และฝ่ายช่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4,684 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนครบตามจำนวนพนักงานต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการได้รับวัคซีนป้องโควิด-19 เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการด้านการบิน ซึ่งเป็นผลดีกับภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top