UWC รุกขึ้นทะเบียนกับ GLOBE TELECOM ธุรกิจมือถืออันดับ 1 ในฟิลิปปินส์หวังกวาดงานเพิ่ม

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอื้อวิทยา (UWC) เปิดเผยว่า บริษัทจะโฟกัสธุรกิจเทเลคอมในประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วด้วยการจดทะเบียนบริษัท SKYTOWERS INFRA INC. ในประเทศฟิลิปปินส์ การได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Department of ICT) ให้บริษัทสามารถเป็นเจ้าของและก่อสร้าง สถานีเสาโทรคมนาคม รวมถึงเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านเสาโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบริษัทได้เป็นผู้สร้างสถานีเสาโทรคมนาคมร่วมแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย

ล่าสุด บริษัทได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมกับ GLOBE TELECOM ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โครงข่ายบรอดแบนด์และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่อันดับ 1 ของฟิลิปปินส์ที่มีลูกค้ากว่า 90 ล้านเลขหมายและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange-PSE)

โดย GLOBE TELECOM ได้ตั้งงบประมาณในการลงทุนด้านโทรคมนาคมเพิ่มเติมกว่า 4 หมื่นล้านบาท และหลังจากที่บริษัทได้มีการประชุมร่วมกันกับ GLOBE TELECOM ผ่านระบบ VDO Conferenceและได้ส่งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใบรับรองจากหน่วยงานกำกับด้านโทรคมนาคมของรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านเสาโทรคมนาคมไปแล้วนั้น บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีหลังการประชุมร่วมกันและคาดว่าจะได้รับการรับรองจาก GLOBE TELECOM ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ปัจจุบันบริษัทกำลังก่อสร้างสถานีโทรคมนาคมจำนวน 8 สถานีซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสถานีโทรคมนาคมให้เช่ารวม 9 สถานี โดยมีลูกค้ารายแรกเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายล่าสุดของฟิลิปปินส์ ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย CHINA TELECOM รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศจีน ที่ได้รับสัมปทานคลื่นความถี่ 700 MHz ถึง 3,500 MHz ระยะเวลา 25 ปีจากรัฐบาลฟิลิปปินส์และมีความต้องการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนเสาโทรคมนาคมจำนวนมาก เพื่อที่จะเร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการมือถือกว่า 110 ล้านคนในประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตรา 1 ต่อ 1 และได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ซึ่งการจองซื้อหุ้นในช่วง 28 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นสนใจจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนมาก และมีการจองซื้อหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรร 1.22 เท่า โดยภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนครบตามแผนจำนวน 526.5 ล้านบาทและทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 2,632.50 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top