ภูเก็ตคลายล็อกร้านอาหารเปิดถึง 5 ทุ่มขายเหล้า-เบียร์ได้ รับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตวานนี้มีมาตรการผ่อนคลายการเปิดบางสถานที่หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเตรียมรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวตามแผน Phuket Tourism Sandbox โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.64 เป็นต้นไป ได้แก่

  • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น.
  • ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า community Mall ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ
  • ร้านสะดวกซื้อ Supermarket ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
  • ร้านเสริมสวยตัดผมตกแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสตรีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
  • สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โต๊ะพูล หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยจัดให้มีการเล่นได้ระหว่างเวลา 15.00-23.00 น.
  • ร้านเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ สามารถเปิดได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สวนน้ำ ให้เกิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ยกเว้นสวนสนุก เครื่องเล่นประจำที่ หรือเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่กลางแจ้ง ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.
  • การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์จำหน่ายบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ ให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  • โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสม

ส่วนสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่ง รวมถึงสนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามแข่งไก่ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน ยังให้ปิดเป็นการทั่วคราวต่อไป

ขณะที่ยังห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 200 คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค เป็นต้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top