ครม.ยกเลิกมติการให้สิทธิพิเศษ THAI ทำร้านดิวตี้ฟรีในดอนเมือง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ.16 ที่อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (ชื่อในขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม รายงานว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.61 ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. พิจารณาทบทวนมติ ครม.ดังกล่าว

ขณะที่ AOT แจ้งว่าหลังจากได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 24 ต.ค.-8 พ.ย.62 เพื่อหาผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ปรากฎว่ามีผู้สนใจซื้อเอกสาร 2 ราย แต่มีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวคือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ซึ่งเป็นรายเดิม และที่ประชุมคณะกรรมการ AOT เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกแล้ว โดยให้ คิง เพาเวอร์ฯ ได้รับสิทธิประกอบกิจการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-31 มี.ค.76

AOT ระบุว่า มติ ครม.เดิมที่อนุมัติให้การบินไทย เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องเปิดประมูลทั่วไป ไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับบทบาทและแนวทางการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากการบินไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.50 และปัจจุบันได้ย้ายเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.52

อย่างไรก็ตาม หากการบินไทย ต้องการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ก็สามารถยื่นข้อเสนอตามประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ซึ่งการบินไทยได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.63

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,