STPI จัดตั้ง บ.รองรับการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงเตรียมเดินหน้าขอใบอนุญาต

บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติหลักการการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชง พร้อมทั้งอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ

บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากกัญชง และกระจายความเสี่ยงของการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top