ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 62,088 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 62,088 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 5,437 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 33 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,231 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.88% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,231 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,231 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ในวันนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่า การระบาดระลอกที่สามของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งในระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัว 1.8% ในปี 64 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.0% ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวเป็นวงกว้างและครอบคลุม และจะไม่ใช้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อเป็นแรงผลักดันให้ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเร็วเกินไป ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 128 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย23-06-2021%Change
 มูลค่าการซื้อขาย62,087.78 ลบ. 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.39 %+0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.48 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี0.88 %0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท%Change
ตั๋วเงินคลัง4,777.53+56 %
พันธบัตรรัฐบาล21,478.77+80 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.24,815.84-61 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ5,060.27n/a
หุ้นกู้เอกชน4,761.36+97 %
พันธบัตรต่างประเทศ3.95n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top