STA-STGT ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เร่งฉีดวัคซีนพนักงานในรง.-สำนักงานให้ครบ

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ประกอบด้วย บริษัทฯ และบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทศรีตรังจึงมีนโยบายเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและร่วมสนับสนุนภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดและเร่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในประเทศเกิดขึ้นโดยเร็ว

ล่าสุดกลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานและโรงงานในจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยได้เพียงพอ รวมทั้งหมดประมาณ 13,000 คน โดยเบื้องต้นได้ประสานโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดูแลการฉีดวัคซีนแก่พนักงานครั้งนี้

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า ผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดทั้งซัพพลายเชน โดยวางแผนเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่พนักงานในทุกโรงงานของ STGT โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการลดภาระแก่ภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และสนับสนุนเป้าหมายรัฐบาลในการกลับมาเปิดประเทศภายใน 120 วัน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,