“RCEP” ความตกลงการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้ (1 ม.ค.) ซึ่งจะส่งผลให้การเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากการค้าสินค้ามากกว่า 90% ระหว่างสมาชิกที่ได้รับอนุมัติตามความตกลง RCEP ทยอยลดลงจนเป็นศูนย์ในท้ายที่สุด

รายงานระบุว่า ความตกลง RCEP จะก่อให้เกิดประโยชน์อันเป็นรูปธรรมแก่ประเทศสมาชิก ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ปรับให้เหมาะสมระหว่างผู้ลงนาม กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเปิดกว้างในภาคส่วนการค้าและการลงทุนด้านการบริการ

กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า จีนจะปฏิบัติตามข้อผูกพันของความตกลง RCEP และแนะนำรัฐบาลท้องถิ่น อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการต่างๆ ให้คว้าโอกาสจากการเปิดกว้างได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจีนจะทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อสร้างกลไกความตกลง RCEP ให้กลายเป็นพื้นที่หลักสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในเอเชียตะวันออก

ทั้งนี้ ความตกลง RCEP ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งมีประชากรรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณการค้า ครองสัดส่วนราว 30% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top